INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro návštěvníky webové stránky autohifi24.cz dle GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost ROJKA s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností ROJKA s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost ROJKA s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků ROJKA s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby společnosti ROJKA s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností ROJKA s.r.o. a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti ROJKA s.r.o..

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost ROJKA s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti ROJKA s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel

2. Kontaktní údaje

e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

3. Údaje z komunikace mezi ROJKA s.r.o. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi společností ROJKA s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a společností ROJKA s.r.o..

4. Údaje o vašich objednávkách

údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, v případě platby předem převodem i číslo účtu a údaje o reklamacích

 

Kdo vaše údaje zpracovává a komu je předáváme

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby online - GOPAY s.r.o., IČ 26046768, Planá 67, 310 01 Planá
  • přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o, IČO 25194798, TOPTRANS EU, a.s., IČO 2202376
  • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi.